Центр післядипломної освіти

cpo
Контакти:
м. Кривий Ріг
вул. Медична, 16
приміщення бібліотеки
Завідувач: Радько Вікторія Миколаївна
E-mail: cpo@kneu.dp.ua
Тел: +380 67 639 87 81

ПРО ЦЕНТР

Центр  післядипломної освіти є структурним підрозділом університету.

Місією Центру надання освітніх послуг різним категоріям населення на основі сучасних навчальних програм, новітніх методик і технологій навчання, що відповідають вимогам світових стандартів. Сьогодні Центр пропонує свої послуги по підвищенню кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб, підготовчих курсів до складання ЗНО, професійно-орієнтованих тренінгів.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

Підвищення кваліфікації та стажування

Центр довузівської підготовки та освіти дорослих проводить курси підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та інших навчальних закладів України з галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями (напрямами підготовки):

 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Міжнародні економічні відносини
 • Маркетинг
 • Інженерія програмного забезпечення

Навчальною програмою підвищення кваліфікації за спеціальностями передбачено:

 • лекції
 • індивідуальні консультації
 • практичні заняття
 • тренінги

ознайомлення з організацією навчального процесу та методикою викладання дисциплін

Після успішного завершення навчання слухачі отримують Свідоцтво державного зразка.

Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.

Режим навчання: очно-заочний.

Набір груп на навчання проводиться постійно.


Курси підготовки до складання ЗНО

Центр довузівської підготовки та освіти дорослих Криворізького економічного інституту надає своїм слухачам необхідний рівень компетенцій і якісну підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання, а також складання вступних іспитів з іноземної мови для вступу до магістратури (у тому числі до єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологією ЗНО).

Центр пропонує підготовчі курси до вступу до вищих навчальних закладів України для учнів 10-х, 11-х класів загальноосвітніх шкіл та випускників минулих років з базовою середньою освітою та повною середньою освітою з наступних навчальних дисциплін:

— Історія України
— Математика
— Географія
— Англійська, німецька мови

Основу програм становлять вимоги Українського центру оцінювання якості освіти щодо тестів. Вивчення кожної дисципліни включає: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійну роботу слухачів, консультації, пробне тестування.

Термін навчання:  від 3 до 6 місяців

Для вступу на підготовчі курси необхідно надати такі документи:

 1. Заява, в якій вказано обрані предмети.
 2. Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта).
 3. Копії паспорта та ідентифікаційного коду батьків.

Додаткова інформація за тел.: (067)-639-87-81,  (068)-253-56-74


Тренінг-курси

Центр довузівської підготовки та освіти дорослих пропонує тренінг-курси:

 • Менеджмент страхової справи
 • Менеджер (управитель) житлового будинку (групи житлових будинків)
 • Фінансовий облік за міжнародними стандартами фінансової звітності
 • Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій
 • Управління кризовими ситуаціями: психологія криз
 • Створення власного бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти
 • Курси та тренінги мовної направленості

Після успішного завершення навчання слухачі отримають Сертифікати з підтвердженням проходження ними відповідного курсу.

Загальний обсяг курсу 72 акад. години відповідно до навчально-тематичного плану.

Сертифікати мають вигляд:

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном:

+380 67 639 87 81 – Радько Вікторія Миколаївна або на електронну адресу cpo@kneu.dp.ua

Партнери

Copyright 2021 ©